[1]
Quilab, M. 2021. Pagsasalin sa Filipino ng Sugilanon ni Marcelo Geocallo: Tungo sa Pagsusulong ng Panitikan ng Rehiyon. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities. 10, (Nov. 2021), 36–52. DOI:https://doi.org/10.62071/jssh.v10i.96.