[1]
Gervacio, G. 2021. Ang Totoo Raya, Ang Buwan ay Itlog ng Butiki. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities. 10, (Nov. 2021), 71–81. DOI:https://doi.org/10.62071/jssh.v10i.98.