(1)
Quilab, M. Pagsasalin Sa Filipino Ng Sugilanon Ni Marcelo Geocallo: Tungo Sa Pagsusulong Ng Panitikan Ng Rehiyon. JSSH 2021, 10, 36-52.