(1)
Gervacio, G. . Ang Totoo Raya, Ang Buwan Ay Itlog Ng Butiki. JSSH 2021, 10, 71-81.