Gervacio, G. . (2021). Ang Totoo Raya, Ang Buwan ay Itlog ng Butiki. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities, 10, 71–81. https://doi.org/10.62071/jssh.v10i.98