QUILAB, M. Pagsasalin sa Filipino ng Sugilanon ni Marcelo Geocallo: Tungo sa Pagsusulong ng Panitikan ng Rehiyon. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities, [S. l.], v. 10, p. 36–52, 2021. DOI: 10.62071/jssh.v10i.96. Disponível em: https://journals.msuiit.edu.ph/langkit/article/view/96. Acesso em: 24 feb. 2024.