Quilab, Marina. 2021. “Pagsasalin Sa Filipino Ng Sugilanon Ni Marcelo Geocallo: Tungo Sa Pagsusulong Ng Panitikan Ng Rehiyon”. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities 10 (November):36-52. https://doi.org/10.62071/jssh.v10i.96.