Gervacio, German. 2021. “Ang Totoo Raya, Ang Buwan Ay Itlog Ng Butiki”. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities 10 (November):71-81. https://doi.org/10.62071/jssh.v10i.98.