Quilab, M. (2021) “Pagsasalin sa Filipino ng Sugilanon ni Marcelo Geocallo: Tungo sa Pagsusulong ng Panitikan ng Rehiyon”, Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities, 10, pp. 36–52. doi: 10.62071/jssh.v10i.96.