Gervacio, G. . (2021) “Ang Totoo Raya, Ang Buwan ay Itlog ng Butiki”, Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities, 10, pp. 71–81. doi: 10.62071/jssh.v10i.98.