[1]
M. Quilab, “Pagsasalin sa Filipino ng Sugilanon ni Marcelo Geocallo: Tungo sa Pagsusulong ng Panitikan ng Rehiyon”, JSSH, vol. 10, pp. 36–52, Nov. 2021.