[1]
G. . Gervacio, “Ang Totoo Raya, Ang Buwan ay Itlog ng Butiki”, JSSH, vol. 10, pp. 71–81, Nov. 2021.