Quilab, M. “Pagsasalin Sa Filipino Ng Sugilanon Ni Marcelo Geocallo: Tungo Sa Pagsusulong Ng Panitikan Ng Rehiyon”. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 10, Nov. 2021, pp. 36-52, doi:10.62071/jssh.v10i.96.