Gervacio, G. . “Ang Totoo Raya, Ang Buwan Ay Itlog Ng Butiki”. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities, vol. 10, Nov. 2021, pp. 71-81, doi:10.62071/jssh.v10i.98.