Gervacio, German. “Ang Totoo Raya, Ang Buwan Ay Itlog Ng Butiki”. Langkit : Journal of Social Sciences and Humanities 10 (November 11, 2021): 71–81. Accessed February 24, 2024. https://journals.msuiit.edu.ph/langkit/article/view/98.