1.
Quilab M. Pagsasalin sa Filipino ng Sugilanon ni Marcelo Geocallo: Tungo sa Pagsusulong ng Panitikan ng Rehiyon. JSSH [Internet]. 2021 Nov. 11 [cited 2024 Feb. 24];10:36-52. Available from: https://journals.msuiit.edu.ph/langkit/article/view/96