[1]
Pantorilla, C. 2022. Diyalektikong Panlipunan sa mga Piling Sugilanon ni Gumer M. Rafanan. The Mindanao Forum. 32, 2 (Oct. 2022), 1–25.