[1]
Quintos, J.J. 2022. Pagmamapa at Pagsisilid: Isang Pagsisiyasat sa Danas at Teorya ng Pagtuturo ng Katutubong Panitikan sa Unibersidad ng Pilipinas Mindanaw. The Mindanao Forum. 32, 2 (Oct. 2022), 27–47.