[1]
Derama, E.M., Sechong, J.R., Uljer, K.A. and Pantorilla, C. 2022. Ang Wikang Sebuano ng mga Meranaw: Tungo sa Pagbuo ng Bagong Barayti ng Wika. The Mindanao Forum. 32, 2 (Oct. 2022), 49–65.