[1]
Sajulga, A. and Ijan, M. 2022. Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso ng Dubbing Bilang Bagong Anyo ng Pagtutulay. The Mindanao Forum. 32, 2 (Oct. 2022), 67–81.