[1]
Ramber, A. and Pantorilla, C. 2022. Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino ng Kuwento ni Paramata Gandingan Mula sa Wikang Meranaw. The Mindanao Forum. 32, 2 (Oct. 2022), 83–104.