(1)
Pantorilla, C. Diyalektikong Panlipunan Sa Mga Piling Sugilanon Ni Gumer M. Rafanan. TMF 2022, 32, 1-25.