(1)
Derama, E. M.; Sechong, J. R.; Uljer, K. A.; Pantorilla, C. Ang Wikang Sebuano Ng Mga Meranaw: Tungo Sa Pagbuo Ng Bagong Barayti Ng Wika. TMF 2022, 32, 49-65.