(1)
Sajulga, A.; Ijan, M. Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso Ng Dubbing Bilang Bagong Anyo Ng Pagtutulay. TMF 2022, 32, 67-81.