(1)
Ramber, A.; Pantorilla, C. Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino Ng Kuwento Ni Paramata Gandingan Mula Sa Wikang Meranaw. TMF 2022, 32, 83-104.