Pantorilla, C. (2022). Diyalektikong Panlipunan sa mga Piling Sugilanon ni Gumer M. Rafanan. The Mindanao Forum, 32(2), 1–25. Retrieved from https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/125