Quintos, J. J. (2022). Pagmamapa at Pagsisilid: Isang Pagsisiyasat sa Danas at Teorya ng Pagtuturo ng Katutubong Panitikan sa Unibersidad ng Pilipinas Mindanaw. The Mindanao Forum, 32(2), 27–47. Retrieved from https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/127