Derama, E. M., Sechong, J. R., Uljer, K. A., & Pantorilla, C. (2022). Ang Wikang Sebuano ng mga Meranaw: Tungo sa Pagbuo ng Bagong Barayti ng Wika. The Mindanao Forum, 32(2), 49–65. Retrieved from https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/128