Ramber, A., & Pantorilla, C. (2022). Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino ng Kuwento ni Paramata Gandingan Mula sa Wikang Meranaw. The Mindanao Forum, 32(2), 83–104. Retrieved from https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/130