Quintos, Jay Jomar. 2022. “Pagmamapa at Pagsisilid: Isang Pagsisiyasat Sa Danas at Teorya Ng Pagtuturo Ng Katutubong Panitikan Sa Unibersidad Ng Pilipinas Mindanaw”. The Mindanao Forum 32 (2):27-47. https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/127.