Derama, Edgelen Mark, John Rich Sechong, Kevin Adam Uljer, and Chem Pantorilla. 2022. “Ang Wikang Sebuano Ng Mga Meranaw: Tungo Sa Pagbuo Ng Bagong Barayti Ng Wika”. The Mindanao Forum 32 (2):49-65. https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/128.