Sajulga, Airen, and Melba Ijan. 2022. “Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso Ng Dubbing Bilang Bagong Anyo Ng Pagtutulay”. The Mindanao Forum 32 (2):67-81. https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/129.