Ramber, Alia, and Chem Pantorilla. 2022. “Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino Ng Kuwento Ni Paramata Gandingan Mula Sa Wikang Meranaw”. The Mindanao Forum 32 (2):83-104. https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/130.