Pantorilla, C. (2022) “Diyalektikong Panlipunan sa mga Piling Sugilanon ni Gumer M. Rafanan”, The Mindanao Forum, 32(2), pp. 1–25. Available at: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/125 (Accessed: 5 March 2024).