Quintos, J. J. (2022) “Pagmamapa at Pagsisilid: Isang Pagsisiyasat sa Danas at Teorya ng Pagtuturo ng Katutubong Panitikan sa Unibersidad ng Pilipinas Mindanaw”, The Mindanao Forum, 32(2), pp. 27–47. Available at: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/127 (Accessed: 24 February 2024).