Derama, E. M., Sechong, J. R., Uljer, K. A. and Pantorilla, C. (2022) “Ang Wikang Sebuano ng mga Meranaw: Tungo sa Pagbuo ng Bagong Barayti ng Wika”, The Mindanao Forum, 32(2), pp. 49–65. Available at: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/128 (Accessed: 5 March 2024).