Sajulga, A. and Ijan, M. (2022) “Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso ng Dubbing Bilang Bagong Anyo ng Pagtutulay”, The Mindanao Forum, 32(2), pp. 67–81. Available at: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/129 (Accessed: 24 February 2024).