Ramber, A. and Pantorilla, C. (2022) “Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino ng Kuwento ni Paramata Gandingan Mula sa Wikang Meranaw”, The Mindanao Forum, 32(2), pp. 83–104. Available at: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/130 (Accessed: 5 March 2024).