[1]
C. Pantorilla, “Diyalektikong Panlipunan sa mga Piling Sugilanon ni Gumer M. Rafanan”, TMF, vol. 32, no. 2, pp. 1–25, Oct. 2022.