[1]
J. J. Quintos, “Pagmamapa at Pagsisilid: Isang Pagsisiyasat sa Danas at Teorya ng Pagtuturo ng Katutubong Panitikan sa Unibersidad ng Pilipinas Mindanaw”, TMF, vol. 32, no. 2, pp. 27–47, Oct. 2022.