[1]
E. M. Derama, J. R. Sechong, K. A. Uljer, and C. Pantorilla, “Ang Wikang Sebuano ng mga Meranaw: Tungo sa Pagbuo ng Bagong Barayti ng Wika”, TMF, vol. 32, no. 2, pp. 49–65, Oct. 2022.