[1]
A. Sajulga and M. Ijan, “Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso ng Dubbing Bilang Bagong Anyo ng Pagtutulay”, TMF, vol. 32, no. 2, pp. 67–81, Oct. 2022.