[1]
A. Ramber and C. Pantorilla, “Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino ng Kuwento ni Paramata Gandingan Mula sa Wikang Meranaw”, TMF, vol. 32, no. 2, pp. 83–104, Oct. 2022.