Derama, E. M., J. R. Sechong, K. A. Uljer, and C. Pantorilla. “Ang Wikang Sebuano Ng Mga Meranaw: Tungo Sa Pagbuo Ng Bagong Barayti Ng Wika”. The Mindanao Forum, vol. 32, no. 2, Oct. 2022, pp. 49-65, https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/128.