Sajulga, A., and M. Ijan. “Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso Ng Dubbing Bilang Bagong Anyo Ng Pagtutulay”. The Mindanao Forum, vol. 32, no. 2, Oct. 2022, pp. 67-81, https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/129.