Ramber, A., and C. Pantorilla. “Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino Ng Kuwento Ni Paramata Gandingan Mula Sa Wikang Meranaw”. The Mindanao Forum, vol. 32, no. 2, Oct. 2022, pp. 83-104, https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/130.