Derama, Edgelen Mark, John Rich Sechong, Kevin Adam Uljer, and Chem Pantorilla. “Ang Wikang Sebuano Ng Mga Meranaw: Tungo Sa Pagbuo Ng Bagong Barayti Ng Wika”. The Mindanao Forum 32, no. 2 (October 19, 2022): 49–65. Accessed March 5, 2024. https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/128.