Sajulga, Airen, and Melba Ijan. “Pagsasaling Audiovisual: Ang Proseso Ng Dubbing Bilang Bagong Anyo Ng Pagtutulay”. The Mindanao Forum 32, no. 2 (October 19, 2022): 67–81. Accessed February 24, 2024. https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/129.