Ramber, Alia, and Chem Pantorilla. “Pagsasalin at Gender: Ang Pagsasafilipino Ng Kuwento Ni Paramata Gandingan Mula Sa Wikang Meranaw”. The Mindanao Forum 32, no. 2 (October 19, 2022): 83–104. Accessed March 5, 2024. https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/130.