1.
Pantorilla C. Diyalektikong Panlipunan sa mga Piling Sugilanon ni Gumer M. Rafanan. TMF [Internet]. 2022 Oct. 19 [cited 2024 Mar. 5];32(2):1-25. Available from: https://journals.msuiit.edu.ph/tmf/article/view/125